Opini

KH Ahmad Rofi Usmani

Pesan untuk Dua Anakku

Pesan untuk Dua Anakku

Oleh: KH Ahmad Rofi' Usmani, Pengasuh Ponpes Nun, Baleendah, Bandung

"Nduk! Bapak kini sudah tua, 69 tahun. Doakan, Bapak tetap kuat menimba dan berbagi ilmu."

Dini hari tadi, selepas shalat malam, tadarus Al-Quran, dan menanti waktu shalat Shubuh tiba, benak saya tiba-tiba teringat dua putri saya. Ya, teringat mereka berdua, karena minggu ini, mereka berulang tahun.

Teringat mereka, saya pun kembali berdoa: mendoakan mereka berdua dan istri khususnya. Usai berdoa, tiba-tiba benak saya "mengembara". Tiba-tiba, dalam benak saya mencuat pesan yang pernah saya wasiatkan kepada mereka berdua. Wasiat itu saya tulis ketika saya sedang berada di Kota Suci Madinah al-Munawwarah. Beberapa tahun yang lalu.

Wasiat dan pesan itu saya tulis, karena saya merasa perlu meninggalkan pesan khusus kepada mereka berdua, sebelum saya "pulang" dan meninggalkan dunia yang fana ini:

"Nduk, dua putriku tercinta, Mona dan Naila, sebentar lagi Bapak berusia 64 tahun. Insya Allah, saat tepat usia itu, Bapak sedang sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Saw. Usia Bapak saat itu telah melampaui usia beliau ketika berpulang. Dengan kata lain, sudah selayaknya Bapak harus "bersiap-siap". Namun, sebelum "kembali", Bapak ingin berkisah. Pendek saja kok. Boleh kan. Kiranya kisah ini dapat menjadi sedikit pegangan bagi kalian berdua. Dalam meniti hidup di dunia ini.

Nduk, sejak kalian berdua masih kecil, Bapak dan Ibu mendambakan memiliki anak-anak yang shalihah, berilmu, dan bertakwa. Dambaan itu senantiasa Bapak dan Ibu tuangkan dalam doa yang tidak pernah henti Bapak dan Ibu panjatkan kepada Allah Swt. Tentu, disertai perjuangan tanpa henti pula. Menjadi shalihah dan bertakwa, tentu saja kedua hal itu merupakan dambaan setiap Muslim dan Muslimah. Tetapi, kenapa ada tambahan berilmu?

Kalian berdua tentu menyadari, betapa Bapak dan Ibu sangat menaruh perhatian terhadap pendidikan kalian berdua. Sampai pun ketika kalian menempuh program s-2 yang kalian ambil, Bapak dan Ibu senantiasa berusaha mendampingi kalian berdua. Tentu, tidak mendampingi secara harfiah. Memang, Bapak dan Ibu tidak pernah memanjakan kalian dengan hal-hal yang bercorak duniawi yang dapat membuat kalian "lupa diri". Tetapi, bila berkaitan dengan keinginan untuk menimba ilmu yang bermanfaat, Bapak dan Ibu tidak pernah ragu dalam mendampingi kalian.

Mengapa ilmu penting bagi kalian berdua?

Nduk, Mona dan Naila, simaklah kisah indah berikut. Semoga kisah indah ini dapat menjadi pegangan kalian berdua tentang pentingnya senantiasa menimba ilmu alias senantiasa belajar, belajar, dan belajar hingga akhir hayat. Dan juga pentingnya berbagi ilmu.

Suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad Saw. mengemukakan di hadapan para sahabat bahwa beliau laksana kota ilmu, sedangkan menantu kinasih beliau, Sayyidina "Ali bin Abu Thalib, laksana gerbangnya. Mendengar pernyataan Kanjeng Nabi Saw. yang demikian, sekelompok orang tidak mempercayai pernyataan beliau. Mereka tidak percaya, sang menantu tercinta tersebut cukup layak mendapatkan sebutan sebagai "gerbang ilmu". ""Ali gerbang ilmu? Tidak mungkin! Tidak mungkin! Tidak mungkin!" protes mereka.

Oleh karena itu mereka, yang terdiri dari 10 orang, kemudian bermusyawarah. Dalam musyawarah itu, akhirnya, mereka seiring pendapat untuk menguji kebenaran pernyataan Kanjeng Nabi Muhammad Saw. tersebut. "Ayo kini kita tanyakan kepada "Ali tentang suatu masalah saja dan bagaimana jawabannya tentang masalah itu. Lewat jawaban yang dia berikan, kita dapat menilai seberapa jauh kepintarannya. Bagaimana, apakah kalian setuju?" ucap salah seorang di antara mereka.

"Setuju!" jawab mereka. Serentak.

"Tetapi, sebaiknya kita bertanya secara bergantian saja," ucap yang lain. "Dengan demikian, kita dapat mencari titik kelemahan "Ali. Bila jawaban "Ali nanti selalu tidak ada yang sama, barulah kita percaya bahwa memang "Ali adalah orang yang pintar dan layak mendapatkan sebuatan sebagai "gerbang ilmu"."

"Baik juga saranmu itu. Ayo kita laksanakan!" sahut yang lain.

Ketika saat yang telah ditentukan tiba, selepas berbagi sapa dengan Sayyidina "Ali bin Abu Thalib, orang pertama di antara sepuluh orang itu tersebut lantas bertanya, "Wahai "Ali. Manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?"

"Wahai saudaraku. Tentu saja ilmu lebih utama," jawab Ali lugas. "Ilmu adalah warisan para Nabi dan Rasul mulia. Sedangkan harta adalah warisan Qarun, Fir"aun, Namrud, dan lain-lainnya."

Selepas mendengar jawaban Sayyidina "Ali bin Abu Thalib yang demikian, orang itu lantas mohon diri. Tidak lama selepas itu datang orang ke-2 dan bertanya kepada "Ali dengan pertanyaan yang sama. ""Ali, manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?"

"Wahai saudaraku, ilmu lebih utama ilmu ketimbang harta," jawab "Ali bin Abu Thalib.

"Mengapa?"

"Wahai saudaraku, ilmu akan menjaga diri Anda. Sedangkan harta malah sebaliknya. Anda malah harus menjaganya."

Selepas mendengar jawaban Sayyidina "Ali bin Abu Thalib yang demikian, orang itu lantas mohon diri. Tidak lama selepas itu datang orang ke-3. Seperti halnya orang pertama dan ke-2, dia pun bertanya, "Bagaimana pendapat Tuan, bila ilmu dibandingkan dengan harta?"

"Harta lebih rendah ketimbang ilmu," jawab "Ali bin Abu Thalib. Santun.

"Mengapa demikian, Tuan?" tanya orang itu. Penasaran.

"Orang yang memiliki banyak harta biasanya akan memiliki banyak musuh. Sedangkan orang yang kaya ilmu akan banyak orang yang menyayanginya dan menghormatinya."

Selepas mendengar jawaban Sayyidina "Ali bin Abu Thalib yang demikian, orang itu lantas mohon diri. Tidak lama selepas itu datang orang ke-4. Seperti halnya orang pertama, ke-2, dan ke-3, dia pun bertanya, "Bagaimana pendapat Tuan bila ilmu dibandingkan dengan harta?"

"Jelas lebih utama ilmu," jawab "Ali bin Abu Thalib.

"Mengapa demikian?" desak orang itu.

"Ketika harta didayagunakan," jawab "Ali, "kerap kali harta itu kian berkurang. Sebaliknya, bila ilmu dimanfaatkan, ilmu kian bertambah banyak."

Tidak lama selepas itu datang orang ke-5. Seperti halnya empat orang sebelumnya, dia pun bertanya, "Bagaimana pendapat Tuan, bila ilmu dibandingkan dengan harta?"

Menjawab pertanyaan demikian, Sayyidina "Ali bin Abu Thalib pun berucap, "Terhadap pemilik harta ada yang menyebutnya pelit. Sedangkan pemilik ilmu akan dihargai dan disegani."

Orang ke-5 itu pun segera berpamitan. Dan, tidak lama kemudian, datang orang ke-6. Orang terakhir itu kemudian menjumpai Sayyidina "Ali bin Abu Thalib dengan mengajukan pertanyaan yang sama. Jawab "Ali, "Wahai saudaraku. Harta akan senantiasa memerlukan penjagaan dari tindak kejahatan. Sedangkan ilmu tidak memerlukan penjagaan dari tindak kejahatan. Lagi pula, ilmu akan menjaga Anda."

Usai menerima jawaban demikian, orang ke-6 itu pun segera berpamitan. Dan, tidak lama kemudian, datang orang ke-7. Pertanyaan yang sama kemudian diajukan orang ke-7 tersebut. Pertanyaan itu kemudian dijawab Sayyidina "Ali bin Abu Thalib, "Wahai saudaraku. Kelak, di Hari Kiamat, pemilik ilmu akan diberi syafaat oleh Allah Swt. Sedangkan pemilik harta, kelak di akhirat, akan dihisab Allah Swt."

Usai menerima jawaban demikian, orang ke-6 itu pun segera berpamitan dan menemui teman-temannya yang sedang menunggu dirinya. Kemudian kesepuluh orang itu berkumpul lagi. Tujuh orang yang telah bertanya kepada Sayyidina "Ali bin Abu Thalib pun mengutarakan jawaban yang diberikan menantu Rasulullah Saw. tersebut. Mereka tidak menduga, ternyata jawaban yang diberikan "Ali selalu berbeda. Kini, tinggal tiga orang yang belum melaksanakan tugas mereka. Dan, ketiga orang itu merasa percaya diri akan mampu mencari celah kelemahan "Ali. Sebab, ketiga orang itu dianggap yang paling pintar.

Segera, orang ke-8 datang menemui menghadap Sayyidina "Ali bin Abu Thalib dan bertanya, "Antara ilmu dan harta, manakah yang lebih utama, wahai "Ali?"

"Ilmu, tentu, lebih utama dan lebih penting," jawab Ali.

"Mengapa demikian?"

"Dalam waktu yang lama," ucap Ali bin Abu Thalib, "harta akan habis. Sedangkan ilmu malah sebaliknya. Ilmu akan abadi."

Orang ke-8 itu pun segera berpamitan. Tidak lama kemudian, datang orang ke-9. Orang terakhir itu kemudian menjumpai Sayyidina "Ali bin Abu Thalib dengan mengajukan pertanyaan yang sama. "Seseorang yang memiliki banyak harta," jawab Ali kepada orang itu, "akan dihormati hanya karena hartanya. Sedangkan orang yang kaya ilmu dihormati sebagai intelektual."

Kini, tibalah giliran orang ke-10, orang yang terakhir. Dia pun bertanya kepada Sayyidina "Ali bin Abu Thalib mengenai yang sama. Jawab "Ali, "Harta akan membuat Anda tidak tenang. Dengan kata lain, harta akan membuat kalbu Anda mengeras. Ilmu sebaliknya. Ilmu akan memendari kalbu Anda, hingga kalbu Anda akan menjadi berpendar cemerlang dan tenteram karenanya."

Usai menerima jawaban demikian, orang ke-10 itu pun segera berpamitan dan menemui teman-temannya yang sedang menunggu dirinya. Kemudian kesepuluh orang itu berkumpul lagi. Tiga orang terakhir yang telah bertanya kepada Sayyidina "Ali bin Abu Thalib itu pun mengutarakan jawaban yang diberikan menantu Kanjeng Nabi Muhammad Saw. tersebut. Mereka tidak menduga, ternyata jawaban yang diberikan "Ali selalu berbeda. Kesepuluh orang itu akhirnya percaya, apa yang dikatakan Kanjeng Nabi Saw. adalah benar adanya bahwa "Ali bin Abu Thalib memang pantas mendapatkan sebutan sebagai "gerbang ilmu".

Nduk, anak-anakku, demikian kisah indah itu. Singkat, tapi sarat hikmah. Pesan kisah itu, antara lain: jangan pernah lelah dalam menimba ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Dan juga berbagi ilmu yang kalian miliki. Itulah pesan Bapak untuk kalian berdua. Dan, tengah malam ini, Insya Allah Bapak akan meninggalkan Tanah Air tercinta menuju Tanah Suci termulia. Selepas itu, Insya Allah Bapak akan menimba ilmu di sebuah negeri jauh yang pernah dipendari oleh ilmu pengetahuan: tempat kelahiran sederet ulama dan ilmuwan raksasa yang ilmu mereka bermanfaat bagi umat manusia. Antara lain Ibn Rusyd, Ibn Hazm, dan Ibn "Arabi. Doakan, kiranya perjalanan Bapak ini menjadi perjalanan yang sarat kebaikan, ketakwaan, dan amal-amal yang diridhai Allah Swt., âmîn yâ Rabb al-"âlamîn."


0 Comments

BERITA TERKAIT

To Top